Ανακοινώσεις Τμήματος

12η ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαῒου η 12η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου μας, ένας θεσμός που πραγματοποιείται επί 12 έτη. Παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες των δευτεροετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών αλλά και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.

Οι εργασίες αφορούσαν τόσο την κατεύθυνση «Βιολογική Τεχνολογία», όσο και την κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων». Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Καθηγητή Armen Trchounian του Yerevan State University/YSU με θέμα «Hydrogen Production by Bacteria: Phenomenon, Mechanisms and Perspectives».

Το ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας λειτουργεί για περισσότερα από 20 συνεχή έτη. Το ΠΜΣ λειτουργεί αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και έχει ως στόχο να παρέχει γνώσεις που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των νέων  επιστηµόνων ώστε αυτοί να στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήµια και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αλλά και να  στελεχώσουν  µία  σειρά  από  υπηρεσίες  που  έχουν  σχέση  µε  την  υγεία,  την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν η Πρύτανις του Πανεπιστήμιου Καθηγήτρια κ. Β. Κυριαζοπούλου, ο Κοσμήτορας της ΣΘΕ Καθηγητής κ. Κ. Κουτσικόπουλος και η Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγήτρια Γ. Στεφάνου. Μετά την παρουσίαση όλων των ερευνητικών εργασιών ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των παρισταμένων μελών ΔΕΠ κατά την οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη λειτουργία και την περαιτέρω βελτίωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Βιολογίας.

Ευχαριστήριο μήνυμα του συντονιστή της 12η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και παραλαβή βεβαιώσεων συμμετοχής

Αγαπητοί φοιτητές,

Εκ μέρους των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην Ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών τους εργασιών. Μπορείτε να περάσετε από το γραφείο μου (Νο 365, 3ος όροφος, Τομέας Βιολογίας Ζώων, Εργαστήριο Ζωολογίας) για να παραλάβετε τις βεβαιώσεις συμμετοχή σας.

Με τιμή,

Στέφανος Νταϊλιάνης (συντονιστής Ημερίδας).

Η ομάδα BiTUP επανέρχεται με μία νέα εκδήλωση την Τρίτη 23 Μαΐου στις 17:00 στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών.

World Party, γιατί θα περιηγηθούμε σε πολλές χώρες ακούγοντας εμπειρίες από φοιτητές που σπουδάζουν σε αυτές! UniLife, γιατί θα μιλήσουμε για τα Πανεπιστήμια άλλων χωρών, την καθημερινότητα και τη ζωή εκεί! Επίσης, θα υπάρχει ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus από την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Ροσμαράκη!

Σας περιμένουμε για ένα ταξίδι στην Ευρώπη και στην Αμερική!

Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook σ' αυτόν τον σύνδεσμο https://www.facebook.com/BiTUP-973118569477908/ για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας!"

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 10/27-4-2017 για την διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Φ 1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ.Β΄).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 1 έως 15-11-2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α)   Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Εξετάσεις
ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Α΄
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2017.

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

1. Βιολογία Κυττάρου

Μακρομόρια (δομή DNA, RNA, πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων). Βιολογικές μεμβράνες (οργάνωση, ρευστότητα, πολικότητα, διαφοροποιήσεις, διαπερατότητα). Ενδοπλασματικό δίκτυο. Συσκευή Golgi. Κυτταρική έκκριση (σύνθεση, διαλογή, ωρίμανση και μετακίνηση πρωτεϊνών). Πυρήνας και μοριακή οργάνωση των χρωμοσωμάτων. Πυρηνικός φάκελος. Λυοσώματα. Ενδοκύτωση (φαγοκύτωση, πινοκύτωση, ενδοκύτωση με τη μεσολάβηση υποδοχέων). Μεμβρανική ανακύκλωση. Μικροσωμάτια (υπεροξειδιοσωμάτια, γλυοξυοσω-μάτια). Μιτοχόνδρια. Κυτταρικός σκελετός – Κυτταρικές κινήσεις. Κυτταρικός κύκλος και ρύθμισή του. Κυτταρική διαίρεση και κυτταρικός θάνατος. Βασικές αρχές της κυτταρικής επικοινωνίας και κυτταρικές αλληλεπιδράσεις.

Από το βιβλίο:
«Βιολογία Κυττάρου – Μοριακή Προσέγγιση» Β. Μαρμάρας – Μ. Λαμπροπούλου – Μαρμάρα, 5η  έκδοση – Εκδόσεις Τυπόραμα.

2. Γενική Βοτανική

Τα φυτά στο βιολογικό οικοσύστημα. Δομή του φυτικού κυττάρου. Μορφή και τρόποι διαίρεσης του φυτικού πυρήνα (Μίτωση, Αμίτωση, Ενδομίτωση, Μείωση). Πολυπλοειδία στους φυτικούς οργανισμούς. Το διαφοροποιημένο φυτικό κύτταρο. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων και ιστών. Μορφολογία και ανατομία φυτικών οργάνων (Βλαστός, Ρίζα, Φύλλο, Άνθος). Όργανα και τρόποι αναπαραγωγής.

Από τα βιβλία:
- Ψαράς Γ., Τηνιακού Α. & Καμάρη Γ.: Μορφολογία Φυτών, Μέρος Ι
Βασικές Γνώσεις – Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
- Γαλάτης Β., Αποστολάκος Π. & Κατσαρός Χ.: Εισαγωγή στη Βοτανική
Εκδόσεις Σταμούλης

3. Γενική Ζωολογία

Βασικές αρχές της ζωολογίας, εξέλιξη, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, αρχιτεκτονικό πρότυπο, ταξινομική και φυλογένεση, στήριξη - προστασία - κίνηση, ομοιόσταση, εσωτερικά υγρά, αναπνοή, πέψη – θρέψη, νευρικός συντονισμός, χημικός συντονισμός, ανοσία, συμπεριφορά, κατανομή, οικολογία, των ζωικών οργανισμών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές – Τόμοι Α & B. Συγγραφείς: C. P. Hickman Jr, L. S. Roberts, S. L. Keen, A. Larson, H. L’Anson, D. J. Eisenhour, Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.

sample image