Ανακοινώσεις Τμήματος

Εξέταση στα Πρακτικά της Γενετικής ΙΙ

Η Εξέταση στα Πρακτικά της Γενετικής ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 την ώρα εξέτασης του μαθήματος (9:00-12:00).

Από το Εργαστήριο

 

Αναβολή μαθήματος «Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    

Λόγω της απεργίας των μελών ΔΕΠ την Τρίτη 11/9/2012, το μάθημα «Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών» αναβάλλεται.

Νέα ημερομηνία της εξέτασης του μαθήματος θα ορισθεί ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες. 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Αναβολή εξετάσεων ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ι

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του μαθήματος «Οικολογία Ι» που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη 11-9-2012 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας του Συλλόγου ΔΕΠ.

Η νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

Οι διδάσκοντες

Κ. Κουτσικόπουλος
Ε. Τζανάτος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1.    Απολυτήριο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
2.    Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (μόνο όσοι πέτυχαν με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου 90% και 10%).
3.    Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4.    Πιστοποιητικό γέννησης (προαιρετικό για το σύστημα της μηχανοργάνωσης).
5.    Πιστοποιητικό διαγραφής, για όσους φοιτητές είναι γραμμένοι σε άλλη Ανώτατη Σχολή.
6.    Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά των εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η εγγραφή πραγματοποιείται από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 11 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012 καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Πάτρα, 6 Σεπτεμβρίου 2012

sample image