Ανακοινώσεις Τμήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το χρονικό διάστημα από 29-9-2017 έως 6-10-2017 για την πλήρωση των κενών θέσεων του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιολογίας  για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 στην κατεύθυνση Βιολογική Τεχνολογία.

Η κατεύθυνση περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, καθώς και την ερευνητική εργασία που αντιπροσωπεύουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS), σειρά σεμιναρίων – διαλέξεων και ημερίδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η ερευνητική εργασία ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017– 2018

Α. Κατεύθυνση: Βιολογική Τεχνολογία (κατά σειρά επιτυχίας):

Επιτυχόντες

 1. Παπαδέα Πολυξένη
 2. Σκιπητάρη Μαριάννα
 3. Μάρρα Μαρία – Σωτηρία
 4. Δρίτσας Παναγιώτης
 5. Χιώτη Βασιλεία
 6. Γερασιμάτου Φωτεινή
 7. Γεωργόπουλος Σταύρος

Β. Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων (κατά σειρά επιτυχίας):

Επιτυχόντες

 1. Ανδρουλιδάκη Παρασκευή – Δανάη
 2. Τσιμάρα Ελένη
 3. Κόλια Κωνσταντίνα
 4. Στάππα Παναγιώτα
 5. Λιάπη Ελένη
 6. Παπανικολάου Αλέξανδρος
 7. Κοτσίρας Κωνσταντίνος
 8. Φράγκος Χρήστος
 9. Ζώη Σωτηρία


Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 2-10-2017 έως Παρασκευή  16-10-2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, προσκομίζοντας 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Επί των αιτήσεων χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος ακαδ. έτους 2016-17

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’αριθμ. 140832/Ζ1 Κοινή Απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2993/31-8-2017) αναφέρονται τα ακόλουθα:

 α) άρθρ.8 «η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος γίνεται με βάση τον αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που δηλώθηκε και αντλεί στοιχεία (Ονοματεπώνυμο φοιτητή, ΑΜΚΑ, Σχολή φοίτησης κλπ) από το πληροφοριακό σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» και

 β) άρθρο 5, παρ. Α, πε.γ): «Ο φοιτητής είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών : ελέγχεται ηλεκτρονικά από τον ΑΜΚΑ του φοιτητή που έχει καταχωριστεί υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».

Κατόπιν των ανωτέρω, όσοι φοιτητές του Τμήματός σας δεν έχουν ενημερώσει την εφαρμογή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με τον ΑΜΚΑ τους, παρακαλούνται όπως καταχωρήσουν αυτόν στην προαναφερθείσα εφαρμογή, προκειμένου να   ολοκληρωθεί ο αυτοματοποιημένος έλεγχος  και να έχουν τη δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης Στεγαστικού Επιδόματος ακαδ. έτους   2016-17 στην κεντρική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Ανακοίνωση

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΚΕ (http://research.upatras.gr/) η ορθή επανάληψη τού Πρακτικού Αξιολόγησης αναφορικά με την υπ. αριθμ.: 27813/11.07.2017, 88 θέσεων (http://research.upatras.gr/el/content/egkrisi-praktikoy-praktiko-axiologisis-gia-tin-anathesi-88-symvaseon-ergoy-sto-plaisio-toy ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’. 

sample image