Ανακοινώσεις Τμήματος

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Κατεβάστε τις ακόλουθες ανακοινώσεις

Συμμετοχή στο Erasmus + / για Σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.upatras.gr/el/node/7432 όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη, καθώς και την ιστοσελίδα: http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility.

Κατεβάστε ακολούθως το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SMS_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018-2019.pdf)SMS_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018-2019.pdf[ ]186 Kb

Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ. αριθμ.: 1950/22.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΚΕ (http://research.upatras.gr/) το Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ. αριθμ.: 1950/22.01.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (https://research.upatras.gr/el/content/egkrisi-praktikoy-praktiko-axiologisis-gia-tin-anathesi-28-symvaseon-ergoy-sto-plaisio-toy) στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’, στο οποίο η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων σας, για την ανάθεση έργου.

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ERASMUS+

Στο πλαίσιο της όσον το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης της κοινότητας στα θέματα κινητικότητας, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο.

Η εκδήλωση απευθύνεται:

- στους Συντονιστές Erasmus + των Τμημάτων,

- στους διοικητικούς υπαλλήλους των Γραμματειών που χειρίζονται αντίστοιχα θέματα, και,

- στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών [προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους PhD].

sample image