Ανακοινώσεις Τμήματος

Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα διεξαχθούν στις 16/12/2015 ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος από 11 π.μ. έως 2 μ.μ.

 {Φ 1/192329/Β3/13-12-2013

Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ.Β΄)

Άρθρο 2 παρ. 7 «Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων»

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετά   σεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.}

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

ΝΕΟ Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.30 μ.μ.

Χώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΑΑ΄(Ισόγειο Α΄Κτιρίου Πρυτανείας).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Νέο Πρόγραμμα Τελετών.pdf)Νέο Πρόγραμμα Τελετών.pdf[pdf]1036 Kb

Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠΕΘ σχετικά με τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Παθήσεων του Ν. 3794/2009 για τους φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ειδικές Επταμελείς.pdf)Ειδικές Επταμελείς.pdf[pdf]62 Kb

Εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. 68/20.10.2015) ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο οικείο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την  Κοσμητεία της Σχολής του,και να δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει να παρακολουθήσει, προκειμένου να μπορεί και να εξεταστεί σε αυτά στην αντίστοιχη εξεταστική  περίοδοκαι/ή στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Δηλώσεις μαθημάτων διενεργούνται από 1η Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου, για το χειμερινό εξάμηνο και από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου για το εαρινό εξάμηνο, σε προθεσμίες που ορίζονται από την Κοσμητεία κάθε Σχολής. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές των οποίων τα στοιχεία έχουν καταχωριστεί στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://progress.upatras.gr) του Πανεπιστημίου υποβάλλουν τις δηλώσεις μαθημάτων τους ηλεκτρονικά,με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους, που τους έχουν χορηγηθεί. Η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Ιδρύματος να μεριμνούν εγκαίρως για τη δήλωση των μαθημάτων τους, εντός των προθεσμιών που ορίζονται.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

sample image