Ανακοινώσεις Τμήματος

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 10/27-4-2017 για την διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Φ 1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ.Β΄).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 1 έως 15-11-2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α)   Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: Εξετάσεις
ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Α΄
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2017.

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

1. Βιολογία Κυττάρου

Μακρομόρια (δομή DNA, RNA, πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων). Βιολογικές μεμβράνες (οργάνωση, ρευστότητα, πολικότητα, διαφοροποιήσεις, διαπερατότητα). Ενδοπλασματικό δίκτυο. Συσκευή Golgi. Κυτταρική έκκριση (σύνθεση, διαλογή, ωρίμανση και μετακίνηση πρωτεϊνών). Πυρήνας και μοριακή οργάνωση των χρωμοσωμάτων. Πυρηνικός φάκελος. Λυοσώματα. Ενδοκύτωση (φαγοκύτωση, πινοκύτωση, ενδοκύτωση με τη μεσολάβηση υποδοχέων). Μεμβρανική ανακύκλωση. Μικροσωμάτια (υπεροξειδιοσωμάτια, γλυοξυοσω-μάτια). Μιτοχόνδρια. Κυτταρικός σκελετός – Κυτταρικές κινήσεις. Κυτταρικός κύκλος και ρύθμισή του. Κυτταρική διαίρεση και κυτταρικός θάνατος. Βασικές αρχές της κυτταρικής επικοινωνίας και κυτταρικές αλληλεπιδράσεις.

Από το βιβλίο:
«Βιολογία Κυττάρου – Μοριακή Προσέγγιση» Β. Μαρμάρας – Μ. Λαμπροπούλου – Μαρμάρα, 5η  έκδοση – Εκδόσεις Τυπόραμα.

2. Γενική Βοτανική

Τα φυτά στο βιολογικό οικοσύστημα. Δομή του φυτικού κυττάρου. Μορφή και τρόποι διαίρεσης του φυτικού πυρήνα (Μίτωση, Αμίτωση, Ενδομίτωση, Μείωση). Πολυπλοειδία στους φυτικούς οργανισμούς. Το διαφοροποιημένο φυτικό κύτταρο. Κατηγορίες φυτικών κυττάρων και ιστών. Μορφολογία και ανατομία φυτικών οργάνων (Βλαστός, Ρίζα, Φύλλο, Άνθος). Όργανα και τρόποι αναπαραγωγής.

Από τα βιβλία:
- Ψαράς Γ., Τηνιακού Α. & Καμάρη Γ.: Μορφολογία Φυτών, Μέρος Ι
Βασικές Γνώσεις – Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
- Γαλάτης Β., Αποστολάκος Π. & Κατσαρός Χ.: Εισαγωγή στη Βοτανική
Εκδόσεις Σταμούλης

3. Γενική Ζωολογία

Βασικές αρχές της ζωολογίας, εξέλιξη, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, αρχιτεκτονικό πρότυπο, ταξινομική και φυλογένεση, στήριξη - προστασία - κίνηση, ομοιόσταση, εσωτερικά υγρά, αναπνοή, πέψη – θρέψη, νευρικός συντονισμός, χημικός συντονισμός, ανοσία, συμπεριφορά, κατανομή, οικολογία, των ζωικών οργανισμών.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές – Τόμοι Α & B. Συγγραφείς: C. P. Hickman Jr, L. S. Roberts, S. L. Keen, A. Larson, H. L’Anson, D. J. Eisenhour, Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεχθεί για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Βιολογίας» ΕΔΒΜ12/1‐9‐2016 «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», να προσκομίσουν ΑΜΕΣΑ στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την σύμβαση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθούν στον φορέα. Η άμεση αντιστοίχιση με τον φορέα είναι αναγκαία ώστε να αξιοποιηθούν οι τυχόν αδιάθετες θέσεις από τους επιλαχόντες.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κατάθεσης σύμβασης και δικαιολογητικών είναι η 31η ΜΑΙΟΥ 2017.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ με ΦΟΡΕΑ από την Κ ΛΟΥΙΖΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (γρ. Πρακτικής Άσκησης, ΕΛΚΕ) μέχρι 31/5/2017, οι θέσεις θα συμπληρωθούν με τους επιλαχόντες.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Κατερίνα Δερμών
Καθηγήτρια Φυσιολογία/Νευροβιολογίας

Σύνδεσμοι
1. Πρακτική Άσκηση Παν/μίου Πατρών (https://praktiki.upatras.gr/).
2. Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ
(http://atlas.grnet.gr/).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anakoinwsi_PA_Biologia_2017.pdf)anakoinwsi_PA_Biologia_2017.pdf[pdf]363 Kb

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ανακοινώνεται στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι η 12η Ημερίδα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ώρα έναρξης 10 π.μ. (Κατεβάστε το ακόλουθο πρόγραμμα).
 
Η Πρόεδρος του Τμήματος
 
Γεωργία Στεφάνου
Καθηγήτρια

 

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κατεβάστε την ακόλουθη ανακοίνωση

sample image