plant_bannergenetics_banneranimal_bannerproptyxiakamsc_bannerodhgos_spoudon

Tο Τμήμα Βιολογίας 

 Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων .... περισσότερα

 

Ημερίδες Μεταπτυχιακών 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από τους τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ερευνητικές εργασίες που υλοποιούν στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών τους.... περισσότερα

 

Μουσεία του Τμήματος 

Το Tμήμα Bιολογίας διαθέτει Ζωολογικό και Βοτανικό μουσείο.

Ζωολογικό Μουσείο Βοτανικό Μουσείο

Ανακοινώσεις

Εξέταση μαθημάτων Ζωογεωγραφία & Χλωρίδα της Ελλάδος

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος αριθ. 1/16-1-2014, θα εξεταστούν τα μαθήματα,

  • «Ζωογεωγραφία» την Τρίτη 4-2-2014, ώρα 3-6 μμ, στο εργαστήριο Ζωολογίας και
  • «Χλωρίδα της Ελλάδος» την Τετάρτη 12-2-2014, ώρα 13-3μμ, αίθ. 069, μόνο κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2014.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μαθήματα δεν εξεταστούν επιτυχώς, θα πρέπει να αντικατασταθούν με μαθήματα εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Διεξαγωγή κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα διεξαχθούν στις 19/2/2014 ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος από 11 π.μ. έως 2 μ.μ.

{Φ 1/192329/Β3/13-12-2013
Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ.Β΄)
Άρθρο 2 παρ. 7 «Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων»

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.
β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του
αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.}

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

Ωρολόγιο πρόγραμμα Π.Μ.Σ. Τμήματος Βιολογίας Ακαδημαϊκου Έτους 2013-2014

Κατεβάστε τα ακόλουθα έγγραφα

Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Σπουδών των πρωτοετών φοιτητών στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας στην υπ΄αριθ. 1/16-1-2014 συνεδρίασή της αποφάσισε την ανάθεση καθηκόντων  Συμβούλων Σπουδών (άρθ. 35 του Ν. 4009/2011) των πρωτοετών φοιτητών στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,  σύμφωνα  με το συνημμένο πίνακα.

Ο Σύμβουλος Σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί φοιτητές Π.Μ.Σ. Τμήματος Βιολογίας Ακαδημαϊκου Έτους 2013-2014

Απόφαση ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 1/16-1-2014 με σειρά κατάταξης                           

Κατεύθυνση: Οικολογία-Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
                               
ΟΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                       
1.    Κυπραίος-Σκρέκας Βασίλειος                   
2.    Λάζαρης Αλέξιος-Πέτρος                   
3.    Ματσίνγκο Χερτιόνα-Σοφία                   
4.    Τουφεξή Ειρήνη                       
5.    Μαυράκη Ουρανία                       
6.    Τσάκωνα Δήμητρα                       
7.    Κουτσίδη Μάρθα                       
8.    Σαρδελής Σωτήριος                       
9.    Λατσού Κων/να-Μαρία                   
                               
Κατεύθυνση: Βιολογική Τεχνολογία               
                               
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                       
1.    Κεραμίδης Ιάσων                       
2.    Σταμοπούλου Ανδριάνα                   
3.    Παπαδοπούλου Γαρυφαλλιά                   
4.     Νούσιας Ορέστης                       
5.    Ανδριακοπούλου Αλεξάνδρα                   
                               
Οι ανωτέρω καλούνται για εγγραφή από 20/1 έως 25/1/2014 στη Γραμματεία του Τμήματος
10:00-12:00 καθημερινά.                   

(Αρμόδια υπάλληλος: Μαρία Τσέπα 969201και 969204, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την εγγραφή απαιτούνται δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.   
Τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 20/1/2014

Από την Γραμματεία του Τμήματος.               

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Έναρξη μαθημάτων Α΄ εξαμήνου: 20/1/2014
Λήξη μαθημάτων Α΄εξαμήνου: 31/3/2014
Εξετάσεις Α΄εξαμήνου: από 1/4 έως 4/4/2014

Έναρξη μαθημάτων Β΄ εξαμήνου: 7/4/2014
Λήξη μαθημάτων Β΄εξαμήνου: 23/6/2014
Εξετάσεις Β΄εξαμήνου: από 24/6 έως 30/6/2014

Ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ.
Παναγιώτης Κατσώρης
Καθηγητής

Γραπτές εξετάσεις του εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων-Οινολογίας Ι

Οι γραπτές εξετάσεις του εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων-Οινολογίας Ι  θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24/1/2014 και ώρα 11:00-13:00 στην αίθουσα ΝΧ2.

 Οι Διδάσκοντες

Αλλαγή ώρας εξέτεσης στο μάθημα "Οικολογία βλάστησης"

Το μάθημα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ» θα  εξεταστεί  Παρασκευή 31/01/14 στις 12-15μμ. αντί 9-12μμ.

Αλλαγές στο πρόγραμμα της εξεταστικής

Αλλαγές στο πρόγραμμα της εξεταστικής

1. Το μάθημα «Νευροβιολογία» θα εξεταστεί Δευτέρα 27/1/14,    9-12 πμ, αίθουσα 061, αντί για Τετάρτη 19/2/14.
2. Το μάθημα «Στοιχεία Γεωλογίας & Παλαιοντολογίας» θα εξεταστεί Δευτέρα 10/2/14, 15-18μμ, αντί Τρίτη 28/1/14.
3. Το μάθημα «Γενετική ΙΙ» θα εξεταστεί Παρασκευή 21/2/14, 12-15μμ, αντί Τρίτη 18/2/14
4. Το μάθημα «Συστηματική Βοτανική» θα εξεταστεί Τετάρτη 19/2/14,  9-12 πμ, αντί Τετάρτη 5/2/2014
5. Το μάθημα «Ηθολογία»  θα  εξεταστεί  Τετάρτη  29/1/14  αντί  9-12πμ.  15-18μμ.
6. Το μάθημα «Ειδικά μαθήματα φυσιολογίας Ανθρώπου» θα  εξεταστεί  Παρασκευή 7/2/14 αντί 12-15μμ. 15-18μμ.

sample image