plant_bannergenetics_banneranimal_bannerproptyxiakamsc_bannerodhgos_spoudon

Tο Τμήμα Βιολογίας 

 Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων .... περισσότερα

 

Ημερίδες Μεταπτυχιακών 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από τους τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ερευνητικές εργασίες που υλοποιούν στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών τους.... περισσότερα

 

Μουσεία του Τμήματος 

Το Tμήμα Bιολογίας διαθέτει Ζωολογικό και Βοτανικό μουσείο.

Ζωολογικό Μουσείο Βοτανικό Μουσείο

Ανακοινώσεις

Συνεντεύξεις υποψηφίων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμ. Βιολογίας

Υπενθυμίζουμε ότι η συνέντευξη των υποψηφίων και των δυο κατευθύνσεων θα γίνει την Δευτέρα, 22-9-2014 και ώρα 9.30 π.μ.

 • Για την Κατεύθυνση Βιολογική Τεχνολογία η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογίας (στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας)
 • Για την Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Οικολογία-Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στην  Βιβλιοθήκη του Τομέα Βιολογίας Ζώων (στον τρίτο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Οι εγγραφές των επιτυχόντων από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2014. Την ίδια περίοδο θα εγγραφούν και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής.
Ώρες εγγραφών: 9.00 – 13.00 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν με αλφαβητική σειρά, ως εξής:

 • Δευτέρα (15-9-2014) από Α έως Ι
 • Τρίτη (16-9-2014) Κ
 • Τετάρτη (17-9-2014) από Λ έως Μ
 • Πέμπτη (18-9-2014) από Ν έως ΠΟΥ
 • Παρασκευή (19-9-2014) από ΠΡ έως Σ
 • Δευτέρα (22-9-2014) από Τ έως Χ

Όσοι δεν προσέλθουν κατά την ορισθείσα ημέρα εγγραφής, μπορούν να εγγραφούν από 23/9/2014 έως 26/9/2014 τις ίδιες ώρες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση εγγραφής που πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (μετάβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών). Για υποστήριξη σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή κατεβάστε το Εγχειρίδιο Βοήθειας ή καλέστε στα τηλέφωνα: 2610 997974 και 2610 997980, εργάσιμες ημέρες και ώρες (15.9.14-26.9.14).
 2. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
 3. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ’ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι).
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
 5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γεννήσεως, όπου θα αναγράφεται το Μητρώο Αρρένων, ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά στοιχεία του και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
 6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Βεβαίωση πρόσβασης: ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης) μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Επιπλέον οι φοιτητές συμπληρώνουν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.


Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 οφείλουν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι μεταφοράς θέσης. Για τη μεταφορά θέσης θα ακολουθήσει σχετικό Δελτίο Τύπου.


Πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές: (Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων)

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί, έχοντας μαζί του τον κωδικό αίτησης που λαμβάνει από το σύστημα και την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που αναφέρονται παρακάτω:

1) Τέσσερα (4) πιστοποιητικά εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση.
2) Λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ευδόξου και απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει όλα τα προβλεπόμενα στάδια και δεν αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί, προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει την εγγραφή του με το αρμόδιο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης, οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Βιολογίας.
Ειδικά, για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί με τις ειδικές κατηγορίες (‘Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης – Αλλοδαποί-Αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, επιτυχόντες με διάκριση σε Επιστημονικές Ολυμπιάδες) η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής ολοκληρώνεται υποχρεωτικά, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους, στη Γραμματεία του Τμήματος (βλέπε εγκύκλιο Φ.251/139377/Β6). Όπου αυτό απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής, εκδίδεται σχετική απόφαση από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος αρμοδίως.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο χρήσης από όπου θα γίνεται και η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 12.09.2014 και ώρα 15:00.

Για υποστήριξη σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή κάλεσε στα τηλέφωνα: 2610 997974 και 2610 997980, εργάσιμες ημέρες και ώρες (15.9.14-26.9.14).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εγγραφών: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_web_adm_student?sap-language=EL

*Επισυνάπτεται το αρχείο word Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητή

Οι εξετάσεις των Εργαστηρίων του μαθήματος Συστηματική Βοτανική περιόδου Σεπτεμβρίου

Οι εξετάσεις των Εργαστηρίων του μαθήματος Συστηματική Βοτανική περιόδου Σεπτεμβρίου για τους Βιολόγους θα γίνουν την Παρασκευή 5/9/2014 και ώρα 12.00-14.00, μετά τις εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος.


Οι διδάσκοντες

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Η εξέταση του μαθήματος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (που είχε πραγματοποιηθεί στις 29/08/2014) θεωρείται ως μη γενόμενη και θα επαναληφθεί την Παρασκευή 26/09/2014 και ώρα 9π.μ.-12μ. στην αίθουσα 026.

Η Διδάσκουσα

Οι εξετάσεις στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του Μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Περιόδου Σεπτεμβρίου

Οι εξετάσεις στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του Μαθήματος  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ  Περιόδου Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12. 09. 2014 και στις ώρες 09.00 – 11.00.

Όσοι επιθυμούν να εξετασθούν στα ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12. 09. 2014 και τις ώρες, 11.30 – 13.30.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις των εργαστηρίων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής!

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10. 09. 2014!

Η εξέταση στην θεωρία του μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα την ΠΕΜΠΤΗ  11. 09. 2014 και στις ώρες 09.00 – 12.00.
 

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Καθηγητής
Ιατρού Γρηγόρης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Στo Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 αναµορφωµένο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Κατεβάστε τα ακόλουθα έγγραφα.

Xορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παρακάτω φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2014 και υπέβαλλαν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών, μπορούν να την παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος από 28/7 έως 1/8/2014 και από 18/8 και μετά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1

Chychykalo

Anastasiia

Oleksandr

2

Βλαστού

Μαρία

Κωνσταντίνος

3

Διαμάντη

Νικιάννα

Νικόλαος

4

Ζερκούλης

Δημήτριος

Μάρκος

5

Καλλιακούδας

Θεόδωρος

Αριστομένης

6

Καμζέλας

Κωνσταντίνος

Χρήστος

7

Καπλανιάν

Εγίς-Ανί

Χαικ

8

Καραγιάννη

Μαρία

Ιωάννης

9

Καρνής

Λουκάς

Νικόλαος

10

Κατσάνος

Δημήτριος

Παντελεήμων

11

Κράλη

Όλγα

Σπυρίδων

12

Μαλλιώρης

Παναγιώτης

Σταύρος

13

Μπαρούνης

Φώτιος

Παναγιώτης

14

Παπαντώνη

Ιωάννα

Χρήστος

15

Πετρόπουλος

Μιχαήλ

Φώτιος

16

Πετροπούλου

Χριστίνα

Αναστάσιος

17

Πολιάνκου Ζαννάκη

Δέσποινα

Σταύρος

18

Ροβάτσου

Αλεξάνδρα

Θεόδωρος

19

Τσελεμπή

Ελένη

Ζαχαρίας

20

Φαρζλή

Ισμέ

Κεμάλ

21

Φούντα

Κωνσταντίνα-Μαρία

Νικόλαος

22

Χαχάμη

Ζωή

Γεώργιος

 

Οι Εργαστηριακές Εξετάσεις στη ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ περιόδου Σεπτεμβρίου

Οι Εργαστηριακές Εξετάσεις στη ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ περιόδου Σεπτεμβρίου, θα γίνουν την Δευτέρα 8-9-2014,   σύμφωνα με το επώνυμο, στην Αίθουσα των Ασκήσεων του Εργαστηρίου Βοτανικής, ως εξής:

Από Α – Λ,   9.30-10.30 και από Μ – Ω, 10.30-11.30

Οι πρωτοετείς Φοιτητές/τριες παρακαλούνται να επιστρέψουν το Εργαστηριακό βιβλίο της ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ που είχαν δανειστεί, την ημέρα των εξετάσεων του εργαστηρίου/μαθήματος.


Εκ του Εργαστηρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο

sample image