Τομέας Γενετικής Βιολογίας κυττάρου & Ανάπτυξης

Συγγράμματα

 • 10 Βιβλία από το ελεύθερο εμπόριο
 • 6 Πανεπιστημιακές Παραδόσεις
 • 8 Εργαστηριακά βιβλία ασκήσεων

 

Γνωστικά αντικείμενα

Γενετική

 • Αναπτυξιακή, Βιοχημική, Πληθυσμιακή,
 • Εξελικτική Γενετική
 • Γενετική Μηχανική
 • Γενετικοί-Κυτταρογενετικοί χάρτες
 • Βιολογικός έλεγχος εντόμων
 • mt-DNA
 • Κατασκευή φυλογενετικών δένδρων
 • Μεταθέσιμα γενετικά στοιχεία
 • Γενετική Τοξικολογία
 • Γενετική Ανθρώπου
 

Κυτταρική Βιολογία

 • Μελέτη κυτταρικών λειτουργιών Κυτταροφαγία, απόπτωση
 • Λειτουργία αυξητικών παραγόντων
 • Αγγειογένεση
 • Δυσλειτουργία αγγειακού συστήματος
 • Ανάπτυξη όγκων και μετάσταση
 • Μεταγωγή μηνυμάτων
 Μοριακή Βιολογία
 

Μικροβιολογία

 • Δυναμική της μικροβιακής αύξησης και modeling
 • Παραγωγή λιπιδίων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος κ.ά. μεταβολικών προϊόντων μικροοργανισμών
 • Μεταβολισμός της γλυκερόλης στη ζύμη Yarrowia lipolytica
 • Αποδόμηση φαινολικών ουσιών
 • Μη-συμβιωτική αζωτοδέσμευση από βακτήρια του γένους Azospirillum.
 

Αναπτυξιακή Βιολογία

 • Μελέτη μορφορυθμιστικών μορίων
 • Μελέτη της έκφρασης και του ρόλου δικτύων ιντεγκρινών- γλυκοπρωτεϊνών- πρωτεογλυκανών που συμμετέχουν στη διαφοροποίηση των κυττάρων και στη μορφογένεση του πρώιμου εμβρύου των σπονδυλωτών.
 

Βιοχημεία

 • Bιοχημεία των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και o ρόλος του οξειδωτικού στρες σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις των οργανισμών και του ανθρώπου
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών μέτρησης του οξειδωτικού στρες

 

Μαθήματα του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Α.1 Προπτυχιακά Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Βιολογία Κυττάρου Ι
 • Βιολογία Κυττάρου ΙΙ
 • Βιοχημεία Ι
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Γενετική Ι
 • Γενετική ΙΙ
 • Εξέλιξη
 • Μικροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία Ι
 • Μοριακή Βιολογία ΙΙ

Α.2 Προπτυχιακά μαθήματα Επιλογής

 • Ανοσοβιολογία
 • Βιοτεχνολογία
 • Βιοπληροφορική
 • Γενετική ανθρώπου - Ιατρική Γενετική
 • Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
 • Κλινική χημεία
 • Μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης βιομορίων
 • Διπλωματική Εργασία (πειραματική)

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Βιολογίας τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθημάτων σε άλλα Τμήματα όπως:

 • Τμήμα Χημείας
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Φαρμακευτικής
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Τμήμα Επιστήμης Υλικών

Β.1 Μεταπτυχιακά μαθήματα (ειδίκευση: Βιολογική Τεχνολογία)

 • Βιοχημεία του Οξειδωτικού Στρες
 • Δομική Βιολογία
 • Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Ανοσοβιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Εξέλιξης
 • Μεταβολομική
 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
 • Μοριακή Γενετική Ανάλυση και Εφαρμογές
 • Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας Κυττάρου
 • Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας

Β.2  Μεταπτυχιακά μαθήματα στο διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 • Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία
 • Ειδικά Θέματα Ρύπανσης

 

Παρουσίαση του Τομέα Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Στελέχωση του Τομέα
sample image