Ανακοίνωση για την κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας για την πλήρωση δύο θέσεων μελών ΔΕΠ στο τμήμα Βιολογίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επειδή η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας θα παραμείνει κλειστή από Δευτέρα 6/8/2012 έως Παρασκευή 17/8/2012, οι τυχόν αιτήσεις για την προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π.: α) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία υδρόβιων ζωικών οργανισμών» και β) στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυλογένεση, ταξινόμηση, βιογεωγραφία και οικολογία των αμφιβίων, ερπετών και θηλαστικών», θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτήριο Α΄ Πρυτανείας, ισόγειο, αίθριο, τηλ. 2610 996671).

 

Οι προκηρύξεις:

 

http://www.admin.upatras.gr/node/396

http://www.admin.upatras.gr/node/392

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

sample image