Φοιτητική Μέριμνα

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα για τη φοιτητική μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών

Σίτιση: https://www.upatras.gr/el/food

Στέγαση: https://www.upatras.gr/el/accommodation

Στεγαστικό Επίδομα: https://www.upatras.gr/el/home_support

Υγειονομική Περίθαλψη: https://www.upatras.gr/el/care

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης: https://www.upatras.gr/el/lis

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: https://www.upatras.gr/el/usport

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα: http://academicid.minedu.gov.gr/

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας: http://eko.upatras.gr/

Boots
sample image