Το Τμήμα Βιολογίας

Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών.
Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται σε κτίριο 25000 τ.μ. και διαθέτει σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό κατανεμημένο σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια.

 Προγράμματα σπουδών

Το Τμήμα Βιολογίας οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

Συμμετοχή Τμήματος σε Προγράμματα Πεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει επίσης και στα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ):

Τομείς

Το Τμήμα χωρίζεται στους ακόλουθους τρεις Τομείς:

Εργαστήρια

Στο Τμήμα είναι νομοθετημένα τα ακόλουθα Εργαστήρια

  • Βιολογίας
  • Βοτανικής
  • Γενετικής
  • Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
  • Καλλιέργειας Ιστών
  • Πειραματόζωων
  • Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων
  • Φυσιολογίας Φυτών

Μουσεία

Το τμήμα βιολογίας διαθέτει Ζωολογικό και Βοτανικό μουσείο.

Air Jordans
sample image