Τα μουσεία του Τμήματος Βιολογίας

Το Tμήμα Bιολογίας διαθέτει Ζωολογικό και Βοτανικό μουσείο.

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το έτος 1968 και αποτελεί μονάδα του Τμήματος Βιολογίας, στο κτίριο του οποίου στεγάζεται, υπό την εποπτεία του Τομέα Βιολογίας Ζώων.
 
Το Βοτανικό Μουσείο ανήκει στον Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας και διατηρεί περί τις 150.000 δείγματα φυτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες περιοχές της Μεσογείου.
 
Διαβάστε περισσότερα για τα μουσεία του Τμήματος Βιολογίας
sample image