Γνωστικά αντικείμενα

Γενετική

 • Αναπτυξιακή, Βιοχημική, Πληθυσμιακή,
 • Εξελικτική Γενετική
 • Γενετική Μηχανική
 • Γενετικοί-Κυτταρογενετικοί χάρτες
 • Βιολογικός έλεγχος εντόμων
 • mt-DNA
 • Κατασκευή φυλογενετικών δένδρων
 • Μεταθέσιμα γενετικά στοιχεία
 • Γενετική Τοξικολογία
 • Γενετική Ανθρώπου
 

Κυτταρική Βιολογία

 • Μελέτη κυτταρικών λειτουργιών Κυτταροφαγία, απόπτωση
 • Λειτουργία αυξητικών παραγόντων
 • Αγγειογένεση
 • Δυσλειτουργία αγγειακού συστήματος
 • Ανάπτυξη όγκων και μετάσταση
 • Μεταγωγή μηνυμάτων
 Μοριακή Βιολογία
 

Μικροβιολογία

 • Δυναμική της μικροβιακής αύξησης και modeling
 • Παραγωγή λιπιδίων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος κ.ά. μεταβολικών προϊόντων μικροοργανισμών
 • Μεταβολισμός της γλυκερόλης στη ζύμη Yarrowia lipolytica
 • Αποδόμηση φαινολικών ουσιών
 • Μη-συμβιωτική αζωτοδέσμευση από βακτήρια του γένους Azospirillum.
 

Αναπτυξιακή Βιολογία

 • Μελέτη μορφορυθμιστικών μορίων
 • Μελέτη της έκφρασης και του ρόλου δικτύων ιντεγκρινών- γλυκοπρωτεϊνών- πρωτεογλυκανών που συμμετέχουν στη διαφοροποίηση των κυττάρων και στη μορφογένεση του πρώιμου εμβρύου των σπονδυλωτών.
 

Βιοχημεία

 • Bιοχημεία των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και o ρόλος του οξειδωτικού στρες σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις των οργανισμών και του ανθρώπου
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών μέτρησης του οξειδωτικού στρες

 

sample image