Μαθήματα του Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Α.1 Προπτυχιακά Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Βιολογία Κυττάρου Ι
 • Βιολογία Κυττάρου ΙΙ
 • Βιοχημεία Ι
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Γενετική Ι
 • Γενετική ΙΙ
 • Εξέλιξη
 • Μικροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία Ι
 • Μοριακή Βιολογία ΙΙ

Α.2 Προπτυχιακά μαθήματα Επιλογής

 • Ανοσοβιολογία
 • Βιοτεχνολογία
 • Βιοπληροφορική
 • Γενετική ανθρώπου - Ιατρική Γενετική
 • Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
 • Κλινική χημεία
 • Μέθοδοι ενόργανης ανάλυσης βιομορίων
 • Διπλωματική Εργασία (πειραματική)

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Βιολογίας τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθημάτων σε άλλα Τμήματα όπως:

 • Τμήμα Χημείας
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Φαρμακευτικής
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Τμήμα Επιστήμης Υλικών

Β.1 Μεταπτυχιακά μαθήματα (ειδίκευση: Βιολογική Τεχνολογία)

 • Βιοχημεία του Οξειδωτικού Στρες
 • Δομική Βιολογία
 • Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Ανοσοβιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Εξέλιξης
 • Μεταβολομική
 • Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
 • Μοριακή Γενετική Ανάλυση και Εφαρμογές
 • Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας Κυττάρου
 • Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας

Β.2  Μεταπτυχιακά μαθήματα στο διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 • Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία
 • Ειδικά Θέματα Ρύπανσης

 

sample image