ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

sample image