Μαθήματα του Τομέα Βιολογίας Φυτών

Α.1 Προπτυχιακά Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Βιολογία Φυτών Ι
 • Βιολογία Φυτών ΙΙ
 • Φυσιολογία Φυτών
 • Οικολογία II

Α.2 Προπτυχιακά μαθήματα Επιλογής

 • Γεωβοτανική
 • Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής
 • Οικολογία Βλάστησης
 • Οικοφυσιολογία Φυτών
 • Φωτοσύνθεση
 • Διπλωματική Εργασία

Β.1 Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και Βιοπαρακολούθηση Ειδών και Οικοτόπων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών
 • Αξιολόγηση και διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων
 • Επιπτώσεις Περιβαλλοντικών Καταπονήσεων στα Μεσογειακά Φυτά

 

Βοτανικό Μουσείο (Herbarium)

Επιστημονική συλλογή αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων

 Δείγματα φυτών στο Βοτανικό Μουσείο.

Υπάρχουν περίπου 150.000 δείγματα φυτών.

 Εκπαιδευτική εκδρομή στο Φαράγγι του Βίκου

 Άσκηση υπαίθρου σε παραλιακά οικοσυστήματα.

sample image