ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Με την υπ΄αριθ.132/1.3.2018 της Συγκλήτου η ημερομηνία κτήσης πτυχίου είναι κοινή για όλους του φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους την ίδια εξεταστική περίοδο. Σύμφωνα με τα παραπάνω και την αριθ. 15/7-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας η ημερομηνία κτήσης πτυχίου για όσους φοιτητές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 είναι η 16η Ιουλίου 2018.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην ορκωμοσία της περιόδου Ιουνίου 2018 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ορκωμοσίας με τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά το αργότερο έως 13/7/2018.

  • Το αργότερο μέχρι τις 13/7/2018 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία οι βαθμολογίες των μαθημάτων.
  • Τελική ημερομηνία καταχώρησης της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και υποβολής στη Γραμματεία της βαθμολογίας 13/7/2018. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννοήσεως με τη Γραμματεία του Τμήματος η βαθμολογία μπορεί να υποβληθεί από τους διδάσκοντες το πρωί της 16ης/7.
  • Ημερομηνία οριστικοποίησης βαθμολογίων από τη Γραμματεία 16/7/2018.

Η ημερομηνία της ορκωμοσίας δεν έχει ακόμα οριστεί.

Πάτρα,  15/7/2018
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση ορκωμοσίας 2018.pdf)Αίτηση ορκωμοσίας 2018.pdf[pdf]174 Kb
sample image