ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινών εξαμήνων ΜΟΝΟ για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΜΟΝΟ ΑΠΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ) για τη συμμετοχή τους στην ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 θα πραγματοποιηθούν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, από 18/12 έως 12/01/2018.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://progress.upatras.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Αν δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας δήλωση μαθημάτων ΕΑΡΙΝΩΝ εξαμήνων, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα εξέτασης σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων. ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ

2. Η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.

sample image