ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Παρατείνεται η περίοδος δηλώσης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 στην Ηλεκτρονική Γραμματεία με τους κωδικούς πρόσβασης που χορηγήθηκαν στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους Από Παρασκευή 1/12/2017 έως και Κυριακή 10/12/2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ
Πριν από τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να έχει γίνει η ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://progress.upatras.gr
1. Οι φοιτητές που φοιτούν στο 1ο εξάμηνο φοίτησης (εισαγωγή ακαδ. έτος 2017-2018).
2. Οι φοιτητές που φοιτούν στα  3ο – 5ο – και 7ο εξάμηνα φοίτησης (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2014-2015 και έπειτα) δηλώνουν:
α) νέα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS στο αντίστοιχο χειμερινό εξάμηνο φοίτησης. Υπέρβαση του αριθμού των 30 ECTS ΔΕΝ επιτρέπεται.
β) τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018.
3. Οι επί πτυχίω φοιτητές (εισαγωγή από το ακαδ. έτος 2013-2014 και πριν) δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018.

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου:
→Για τους φοιτητές εισαγωγής 2014 – 2015 απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) 240 μονάδων ECTS ΑΚΡΙΒΩΣ (πιστωτικές μονάδες) - αποκλειστικά 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο.
→Για τους φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 240 μονάδων ECTS (πιστωτικές μονάδες).
→ Για τους φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και προηγουμένους απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου η επιτυχής εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση συνολικά (από υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα) τουλάχιστον 150 διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Αν δεν πραγματοποιηθεί εντός των προθεσμιών ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα εξέτασης σε μαθήματα. 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΣ

2. Οι διδακτικές μονάδες και οι μονάδες ECTS κατοχυρώνονται για κάθε μάθημα, ισχύουν και προσμετρούνται για τη λήψη του πτυχίου με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος και όχι με την αρχική δήλωση.

3. Οι φοιτητές εισαγωγής 2009 – 2010 έως 2013-2014 πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις μονάδες ECTS, ώστε να συμπληρώνονται οι 240 ECTS  για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία φοιτητές έχουν λιγότερες μονάδες ECTS από 240 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.
Οι φοιτητές εισαγωγής 2008 – 2009 και προηγούμενοι πρέπει να μετρήστε με προσοχή τις διδακτικές μονάδες, ώστε να συμπληρώνονται οι 150 διδακτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου. Όσοι από την παραπάνω κατηγορία επί πτυχίω φοιτητές έχουν λιγότερες διδακτικές μονάδες από 150 ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ.

4. Τα μαθήματα που καταργήθηκαν και δεν ολοκληρώθηκαν επιτυχώς πρέπει να αντικατασταθούν από μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018 .

5. Η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.

6. Προστίθεται νέο υποχρεωτικό μάθημα στο Α΄ εξάμηνο «Η Επιστήμη της Βιολογίας» με 8 μονάδες ECTS και 3 Διδακτικές Μονάδες, το οποίο θα δηλώσουν και θα εξεταστούν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές εισαγωγής 2017-2018.

7. Το υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου «Οργανική Χημεία», μεταφέρεται στο Β΄ εξάμηνο με 6 μονάδες ECTS και 4 Διδακτικές Μονάδες για τους νέους φοιτητές εισαγωγής 2017-2018. Για τους φοιτητές που οφείλουν το μάθημα θα παραμείνει στο Α΄ εξάμηνο, ώστε να συμπληρώσουν οι φοιτητές μεγαλύτερων του πρώτου εξαμήνου τις 30 ECTS του Α΄ εξαμήνου.

8. Το μάθημα επιλογής των Ε΄ και Ζ΄ χειμερινών εξαμήνων «Χαρτογράφηση-Τηλεπισκόπηση», με 3 μονάδες ECTS και 2 Διδακτικές Μονάδες, αλλάζει ονομασία και ονομάζεται «Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών», με 6 μονάδες ECTS και 3 Διδακτικές Μονάδες και οι φοιτητές οι οποίοι έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «Χαρτογράφηση-Τηλεπισκόπηση» δεν επιτρέπεται να το ξαναδηλώσουν.

9. Τα μαθήματα επιλογής των ΣΤ΄ και Η΄ εαρινών εξαμήνων «Γεωβοτανική» και «Εξελικτική Οικολογία» καταργούνται και συγχωνεύονται στο καινούριο μάθημα «Βιογεωγραφία», με 6 μονάδες ECTS και 3 Διδακτικές Μονάδες. Οι φοιτητές που έχουν προβιβάσιμο βαθμό τουλάχιστον σε ένα από τα δύο καταργούμενα μαθήματα (Γεωβοτανική ή Εξελικτική Οικολογία) δεν μπορούν να δηλώσουν το καινούργιο μάθημα (Βιογεωγραφία).

10. Τα μαθήματα επιλογής Β΄ εξαμήνου: Ραδιοβιολογία, και Ξένη Γλώσσα, μεταφέρονται στα ΣΤ΄ και Η΄ εαρινά εξάμηνα για τους νέους φοιτητές εισαγωγής 2017-2018. Οι φοιτητές εισαγωγής 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και παλαιότερα, πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα αυτά ως οφειλόμενα στο Β΄ εξάμηνο προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες 30 μονάδες ECTS του εξαμήνου. Οι φοιτητές που έχουν προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα αυτά στο Β΄ εξάμηνο δεν μπορούν να τα ξαναδηλώσουν στο ΣΤ΄  και Η΄ εξάμηνο. Επίσης δε μπορούν να δηλώσουν πάνω από μία ξένη γλώσσα.

sample image