Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος Ραδιοβιολογίας-Εξεταστική Ιουνίου 2017

Το μάθημα της Ραδιοβιολογίας θα εξετασθεί στις 26/6 και ώρα 12:00-15:00 μμ (αντί για τις 15/6).

sample image