plant_bannergenetics_banneranimal_bannerproptyxiakamsc_bannerodhgos_spoudon

Tο Τμήμα Βιολογίας 

 Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων .... περισσότερα

 

Ημερίδες Μεταπτυχιακών 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από τους τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι παρουσιάζουν τις ερευνητικές εργασίες που υλοποιούν στο 2ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών τους.... περισσότερα

 

Μουσεία του Τμήματος 

Το Tμήμα Bιολογίας διαθέτει Ζωολογικό και Βοτανικό μουσείο.

Ζωολογικό Μουσείο Βοτανικό Μουσείο

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση φοιτητών για την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ για το ακαδ. έτος 2019-2020 και την έκδοση νέας κάρτας

Κατεβάστε την ακόλουθη ανακοίνωση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΑΣΑ.PDF)ΟΑΣΑ.PDF[pdf]309 Kb

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  θα εισέρχονται από 4 Οκτωβρίου 2019 έως 10 Οκτωβρίου 2019 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους.

Για τις Ειδικές κατηγορίες νεοεισαχθέντων φοιτητών, Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Αθλητών, Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ενημερωθείτε εδώ.

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει όλα τα στάδια που προβλέπονται και αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα. Ο φοιτητής θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του στις παρακάτω ημερομηνίες, έχοντας μαζί του τον κωδικό αίτησης που λαμβάνει από το σύστημα και την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά του στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να παραλάβει τα Πιστοποιητικά / έντυπα που αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει όλα τα προβλεπόμενα στάδια και δεν αναρτήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, θα χρειαστεί να επισκεφθεί τη Γραμματεία του Τμήματός του στις παρακάτω ημερομηνίες, προκειμένου να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσει την εγγραφή του με το αρμόδιο προσωπικό. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής πρόσβασης, οι φοιτητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Βιολογίας).

Από την Τρίτη 8/10 χορηγούνται τα πιστοποιητικά εγγραφής και οι κωδικοί στους πρωτοετείς φοιτητές ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ως εξής:

Τρίτη 8/10, Τετάρτη 9/10, Πέμπτη 10/10, Παρασκευή 11/10, Δευτέρα 14/10 και Τρίτη 15/10, ώρες 10.00 με 13.00.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, μπορεί ο φοιτητής να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με αντίγραφο της ταυτότητας του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Το εγχειρίδιο χρήσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα είναι διαθέσιμα εδώ , από Παρασκευή 04.10.2019 έως και Πέμπτη 10.10.2019.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εγγραφή σας μπορείτε να επικοινωνείτε τις ώρες 09.00-15.00 στα τηλέφωνα 2610-997737, 2610-962636 και 2610-962632, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 04.10.2019 έως  και 10.10.2019.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται και πρέπει να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά επισημαίνεται ότι προβλέπονται επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο εισαγωγής του κάθε φοιτητή, είναι:

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ

Για να ζητήσετε πληροφορίες από τη Γραμματεία σας μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εδώ επιλέγοντας το Τμήμα εισαγωγής σας. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η τακτική πλοήγησή σας στον ιστότοπο του Τμήματος Βιολογία www.biology.upatras.gr  και του Πανεπιστημίου Πατρών  είναι απαραίτητη για να είστε ενημερωμένοι για τα θέματα που αφορούν στις σπουδές σας.

Πιστοποιητικά / έντυπα που θα παραλάβετε:
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας η Γραμματεία θα σας χορηγήσει:

  • Πιστοποιητικό εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση. Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιστοποιητικό για συγκεκριμένη χρήση, μπορείτε να το ζητήσετε με αίτησή σας την ίδια μέρα στη Γραμματεία. Για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής του θα σας ενημερώσει η Γραμματεία
  • Λογαριασμό (κωδικούς) πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ευδόξου και απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  • Ενημερωτικά έντυπα / αιτήσεις και πληροφοριακό υλικό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Σίτιση, Διαμονή, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Χορωδία, Χορευτικός Σύλλογος, κ.ά)

Με νεότερη ανακοίνωση οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων και την Ηλεκτρονική Δήλωση Συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020.

Έναρξη Εργαστηρίου Γενετικής ΙΙ

Το Εργαστήριο Γενετικής ΙI θα ξεκινήσει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να προσέλθουν στην Αίθουσα Ασκήσεων Γενετικής (Β/Μ273) τηρώντας τις εργαστηριακές ομάδες που αναγράφονται παρακάτω και έχοντας προετοιμάσει την αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση από τον εργαστηριακό οδηγό. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί σύντομη γραπτή εξέταση.

Ο εργαστηριακός οδηγός είναι αυτός που δόθηκε στην Γενετική Ι.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ.

27 Σεπτεμβρίου 2019

Από το Εργαστήριο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Genetics_II_Lab_2019.pdf)Genetics_II_Lab_2019.pdf[pdf]119 Kb

Συνέντευξη των υποψηφίων και των δύο ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Η συνέντευξη των υποψηφίων και των δύο ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, για εισαγωγή μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7-10-2019 και ώρα 9.30 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Εγγραφή στα εργαστήρια Βιολογίας Κυττάρου Ι και Μικροβιολογίας

Δευτέρα 30/9 ξεκινούν οι εγγραφές των φοιτητών στις εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας Κυττάρου Ι και Μικροβιολογίας. Οι εγγραφές πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Πέμπτη 3/10 το μεσημέρι ώστε την Παρασκευή να αναρτηθούν στο e-class οι ομάδες των φοιτητών και το πρόγραμμα των ασκήσεων.

Δεν είναι υποχρεωτική η προσωπική παρουσία όλων. Μπορεί ένας φοιτητής να εγγράψει συναδέλφους του που αδυνατούν να είναι πρωινές ώρες στο χώρο.

Τα εργαστήρια Βιολογίας Κυττάρου Ι ξεκινούν τη Δευτέρα 7/10 (15:00-18:00) για τις δύο πρώτες ομάδες και Πέμπτη 10/10 (10:00-13:00) για τις δύο επόμενες.  Τα εργαστήρια Μικροβιολογίας ξεκινούν την Πέμπτη 10/10 και το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην συμπέσουν για μια ομάδα 2 ασκήσεις την ίδια ώρα.

Η εγγραφή και για τα δύο εργαστήρια θα γίνεται στο γραφείο ΒΜ 285 από 09:00 μέχρι 14:00.

Σωτήρης Τσάκας

Λειτουργία Κοινωνικής Μέριμνας

Η ομάδα ΕΚΟ του Πανεπιστημίου Πατρών εύχεται καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους!

Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων σας ενημερώνουμε πως η Κοινωνική Μέριμνα λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 έως τις 15:00 στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, στο ισόγειο της Πρυτανείας. Βασικός στόχος της δράσης, η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών του ιδρύματος.

Η Κοινωνική Μέριμνα παρέχει:

- Υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
- Ανάπτυξη προτάσεων και παρεμβάσεων για την κάλυψη των μαθησιακών διαδικασιών
- Ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης
- Ομαδικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης
- Επαγγελματική και ακαδημαϊκή συμβουλευτική
- Ιατρική συμβουλευτική και υποστήριξη
- Φυσικοθεραπείες σε φοιτητές με κινητικά προβλήματα

Για τους ανωτέρω σκοπούς, το γραφείο είναι επανδρωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον για την πλέον αποτελεσματική υποστήριξη των φοιτητών, έχει δημιουργήσει ευρύ δίκτυο Εθελοντικών ομάδων.

Αν θες και εσύ να γίνεις ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ και μέλος της ομάδας, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπό μας: eko.upatras.gr ή στα κοινωνικά δίκτυα (EKO Upatras)
Τηλ επικοινωνίας: 2610-969696
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων

Στο Γ΄ εξάμηνο το μάθημα «Μικροβιολογία» μεταφέρεται την Παρασκευή 11:00-12:00 και το μάθημα «Βιολογία Κυττάρου Ι» μεταφέρεται την Παρασκευή 12:00-13:00.

(Δείτε το ενημερωμένο πρόγραμμα μαθημάτων)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Eγγραφή στο εργαστήριο της Φυσιολογίας Φυτών και έναρξη μαθημάτων

Εργαστήρια
Καλούνται όλοι οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσιολογίας Φυτών να εγγραφούν μέχρι την Δευτέρα 7/10/2019. Καμία εγγραφή μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτή. Οι εγγραφές θα γίνονται 10-12 στα γραφεία του κ. Γραμματικόπουλου και της κ. Πετροπούλου. Η πρώτη εργαστηριακή συνάντηση (παρουσία υποχρεωτική) θα γίνει την Τετάρτη 9/10/2019 και ώρα 15:00 στην αίθουσα 069. Στην συγκεκριμένη συνάντηση θα δοθούν οδηγίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις και θα ανακοινωθούν οι ομάδες και τα τμήματα.

Μάθημα
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 6/10/2019 αίθουσα 069

Οι Διδάσκοντες

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος Ανοσοβιολογία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, στις 15:00 στην αίθουσα 071 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα

Ε. Ροσμαράκη

sample image