plant_bannergenetics_banneranimal_bannerproptyxiakamsc_bannerodhgos_spoudon

Tο Τμήμα Βιολογίας 

Το τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967, το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό.... περισσότερα

 

Ημερίδες Μεταπτυχιακών 

Από το 2004 μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ημερίδες που διοργανώνονται από... περισσότερα

 

Tο Ζωολογικό Μουσείο 

Στο Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχει μεγάλος αριθμός... περισσότερα

 

Ανακοινώσεις

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη ΓΣ του Τμήματος και ΓΣ Συνελεύσεων Τομέων

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στο portal http://proeggrafes.upatras.gr/ μπορούν οι υπό μετεγγραφή φοιτητές του Τμήματός μας να κάνουν προεγγραφή συμπληρώνοντας τα στοιχεία που τους ζητούνται και να ανεβάσουν ως επισυναπτόμενα τα εξής:

  • φωτοτυπία ταυτότητας,
  • πιστοποιητικό γέννησης,
  • βεβαίωση ΑΜΚΑ, και
  • φωτογραφία τύπου αστυνομικής Ταυτότητας.

Στη συνέχεια μπορούν στις 13-14 Νοεμβρίου και 20-21 Νοεμβρίου να καταθέσουν στη Γραμματεία τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που   ακολουθούν, ώστε μετά το σχετικό έλεγχο να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα μας και να πάρουν πιστοποιητικά και κωδικούς πρόσβασης.

Δικαιολογητικά:

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
5. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
6. Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών:
α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και
β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  από αρμόδια αρχή.
7. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/ 1990 (Α ́ 120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας.
8. Βεβαίωση πρόσβασης ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του αδελφού/αδελφής, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις.
9. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω ή πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:
-πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω, ή βεβαίωση της επιτροπής της αριθμ. Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, που πιστοποιεί την πάθηση που δηλώνει ο αιτών ή έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.
10. Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω, ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις.
11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή έχει αδελφό ή αδελφή φοιτητή/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών ή είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α ́ 120) ή επειδή είναι φοιτητής με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

Από τη Γραμματεία

Διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη ΓΣ και στην Κοσμητεία της ΣΘΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο, έγγραφο το οποίο απευθύνεται στους συλλόγους των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και στους φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.. σύμφωνα με την παρ. β, του άρθ. 2 του Ν. 4485/2017.

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 2017-2018

Στα πλαίσια των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, ασκήσεις υπαίθρου σε εκτάσεις που επλήγησαν από πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυμπία & στην περιοχή του λιμνοθάλασσας του Καϊάφα & των αμμοθινών της παράκτιας ζώνης.

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τον Κρόνιο λόφο για να δούμε τις τεχνικές αποκατάστασης της βλάστησης.

Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές να έχουν κατάλληλη ενδυμασία για περπάτημα (παπούτσια, αδιάβροχο, μπλόκ σημειώσεων, κ.λπ.)

Αναχώρηση 8:30π.μ. από την Πρυτανεία & 9:00 π.μ. από την Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Από Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο ινστιτούτο ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος. (2)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα από τμήμα Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Βιολογίας ή άλλο συναφές, ενώ είναι επιθυμητή η εμπειρία σε αναλυτικές τεχνικές, τεχνικές μικροσκοπίας και καλλιέργεια κυττάρων. Επίσης πρέπει να μην έχει περάσει διάστημα >70 μηνών από το διδακτορικό.
Η χρηματοδότηση είναι για 15 μήνες ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας στα πλαίσια άλλου προγράμματος για 1 χρόνο ακόμα.
 
Σχετικά με το πρόγραμμα:
 
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών συστημάτων για θεραπεία ή/και διάγνωση ασθενειών, με την εφαρμογή της νανοτεχνολογίας και της συνδυαστικής
χρήσης προηγμένων βιοϋλικών καθώς και απεικονιστικών μεθόδων, εξαργυρώνοντας την πολυετή εμπειρία σε προηγμένες τεχνικές ανάπτυξης και χαρακτηρισμού πολύ-λειτουργικών νανοσωματιδίων (ΝΣ), και την πρόσφατη γνώση που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριό μας (στα πλαίσια ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα).
Συνδυάζοντας δομικά συστατικά με αντικαρκινική δράση, με άλλα που έχουν πρόσφατα ευρεθεί να μειώνουν την προσρόφηση οψωνινών (πρωτεϊνών στο αίμα που όταν καλύπτουν νανοσωματίδια και τα κάνουν ορατά στο ανοσοποιητικό σύστημα) στα ΝΣ, αυξάνοντας την διάρκεια κυκλοφορίας τους στο αίμα, και ως εκ τούτου την πιθανότητα τους να προσληφθούν από καρκινικά κύτταρα, ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΤΟΎΝ ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ (ΝΑΝΟ)ΜΟΡΦΈΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, ή ΝΑΝΟΦΑΡΜΑΚΑ. Επιπρόσθετα, στην επιφάνεια των ΝΣ, θα ακινητοποιηθούν μόρια-προσδέτες που θα επιλεγούν βάσει πρόσφατων δεδομένων σχετικά με τις οργανοτροπικές ιδιότητες εξωκυτταρικών κυστιδίων.
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την Καθ. κ. Σοφία Αντιμησιάρη ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ; 2610-962332).

Πρόσκληση στη διάλεξη του Δρ. Πασχάλη-Θωμά Δούλια

Καλείστε να παραστείτε σε διάλεξη του Δρ. Πασχάλη-Θωμά Δούλια στην κεντρική αίθουσα διδασκαλιας (μπροστά από την Γραμματεία), την ερχόμενη Παρασκευή (10 Νοεμβρίου) στις 10-11 π.μ.

Ο κ. Δούλιας είναι  νεοεκλεγής Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Χημείας Πανεπ. Ιωαννίνων.

Το 1998 απέκτησε πτυχίο Χημείας από το Τμήμα Χημείας, και το 2004 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογική Χημεία από την Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Ιωαννίνων. Συνέχισε με μεταδιδακτορική έρευνα, και έλαβε ακαδημαϊκές θέσεις στο University of Pennsylvania των ΗΠΑ ως ακολούθως:

  • 2005-2006 στο Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (με υποτροφία Πυθαγορας ΙΙ) (Καθ. Παναγιώτης Καναβάρος) 2007-2011στο The Children’s Hospital of Philadelphia and the University of Pennsylvania με υποτροφία απο το National Institutes of Health (NIH), mentor Prof. Harry Ischiropoulos
  • 2011-2014: Ερευνητικός εταίρος, The Children’s Hospital of Philadelphia and the University of Pennsylvania
  • 2014-2016: Λέκτορας Παιδιατρικής με έμφαση την έρευνα, Perelman School of Medicine, The University of Pennsylvania and The Children’s Hospital of Philadelphia
  • 2017: Επικουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Perelman School of Medicine, The University of Pennsylvania and The Children’s Hospital of Philadelphia

Η ομιλία του Δρ. Δούλια θα διαπραγματευθεί τα ακόλουθα θέματα Βιοχημείας¨

1. Mitochondrial fatty acid oxidation (mFAO) and the associated disorders (an introduction to the basic principles of fatty acid oxidation pathway and how genetic deficiencies on proteins participating to mFAO cause disease).
2. Regulation of mFAO by nitric oxide (related to system biology leading to organ specific responses, biochemical pathways analysis and protein biochemistry).
3. Correction of very long acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) deficiency in pre-clinical models (describes the most recent advances on pharmacological correction of fatty acid oxidation deficiency in pathological settings).

Χρήστος Γεωργίου

Πρόγραμμα Ορκωμοσιών του Πανεπιστημίου Πατρών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ορκωμοσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, η ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 18/12/2017 στο Αμφιθέατρο Ι4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών σε δύο ομάδες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Η α΄ ομάδα (40 ατόμων) θα ορκιστεί στις 9.00 πμ και η β΄ ομάδα (11 ατόμων) θα ορκιστεί στις 10.30 πμ.

Πάτρα,  22/11/2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (omades-orkomosia.pdf)omades-orkomosia.pdf[pdf]75 Kb

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Κατεβάστε την πλήρη σχετική ανακοίνωση και την αίτηση

sample image