Ενημερώνουμε ότι  μέσω του συνδέσμου  https://eservice.upatras.gr μπορείτε οι προπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλετε αιτήματα που αφορούν:

α) Αναστολή  φοίτησης σπουδών,

β) Αναγνώρισης μαθημάτων,

γ) Βεβαίωση περάτωσης σπουδών,

δ) διαγραφής,

ε) εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων,

ζ) επανεξέτασης προακτέου βαθμού,

στ) ορκωμοσίας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας