Η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ στο πλαίσιο της εξεταστικής του Ιουνίου θα γίνει το Σάββατο 19/6/2021 και ώρα 10:00-12:00.

Η εγγραφή σας στην εξέταση θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 18/6/2021, μέσω της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr στην εξέταση με τίτλο ΄΄Φυσικοχημεία Βιολόγων΄΄ (Εξεταστική Ιουνίου 2021).

Ο σύνδεσμος για την εξ αποστάσεως εξέταση καθώς και λοιπές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα exams.

Η διδάσκουσα

Α. Κολιαδήμα