Η BiTUP είναι η 1η Φοιτητική Βιοεπιστημονική – Βιολογική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών (μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική). Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και μαζί με τα μέλη της προσπαθεί να αναδείξει την επιστήμη της Βιολογίας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση μέσα από εκδηλώσεις, αλλά και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον κόσμο της βιολογίας τόσο του κόσμου όσο και των φοιτητών. Επιπλέον, μέσα στους στόχους μας είναι η ένταξη των φοιτητών στην αγορά εργασίας. Απευθύνεται από φοιτητές σε φοιτητές, καθώς επίσης και σε λάτρεις της Βιολογίας.

Αναζητούμε νέα μέλη και θα το εκτιμούσαμε πολύ αν κάνατε μια ανάρτηση για την ομάδα μας στη σελίδα του βιολογικού μαζί με το link της αίτησης για τα νέα μέλη
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU7eEEye127pbr-vLD9qMzQsrgdZgVNP-qCCLAJ51KC9-AzA/viewform?fbclid=IwAR1Xjc3KvW9UXe5WtFw9OI-EiQTGpKOXN-kLppUgPzwpkjFyE_C0RKwBIFY

Η ομάδα μας αποτελείται κυρίως από φοιτητές του Βιολογικού και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί πολλές φορές με καθηγητές του τμήματος του Βιολογίας οι οποίοι έχουν δεχτεί με χαρά να συμμετέχουν ως ομιλητές στις εκδηλώσεις μας υποστηρίζοντας έτσι το έργο μας.