Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται καθημερινά από την ιστοσελίδα του Τμήματος για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021.