Η εξέταση του μαθήματος Βιολογία Ζώων Ι θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/9/2020 και ώρες 9:00-11:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα είναι εξ αποστάσεως.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο
  • να έχουν εγγραφεί στο μάθημα «Βιολογία Ζώων Ι» στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.
  • Να έχουν εγγραφεί στην Ομάδα Χρηστών «Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020» του μαθήματος Βιολογία Ζώων Ι.

Η εγγραφή του μαθήματος και της Ομάδας Χρηστών στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 9/9/2020, ώρα 14:00.

Με επόμενη ανακοίνωση μέσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης καθώς και για όλες τις απαραίτητες σχετικές λεπτομέρειες.

Οι διδάσκοντες