Η εξέταση του μαθήματος Οικολογία Ι (υποχρεωτικό για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας) και Οργανισμοί, Πληθυσμοί και Περιβάλλον (επιλογής για τους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/9/2020 και ώρες 13:00-17:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα είναι εξ αποστάσεως.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο
  • να έχουν εγγραφεί στο μάθημα «Οικολογία Ι – Σεπτέμβριος 2020» (ΠΡΟΣΟΧΗ! το μάθημα «Οικολογία Ι» που είχε δημιουργηθεί για την εξεταστική του Ιουνίου παραμένει κλειστό) στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

Η εγγραφή του μαθήματος στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 3/9/2020, ώρα 14:00.

Με επόμενη ανακοίνωση μέσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης καθώς και για όλες τις απαραίτητες σχετικές λεπτομέρειες.

Οι διδάσκοντες