Η εξέταση του μαθήματος Ιχθυολογία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/9/2020 και ώρες 13:00-14:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα είναι προφορική εξ αποστάσεως.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο
  • να έχουν εγγραφεί στο μάθημα «Ιχθυολογία» στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

Στο https://exams.eclass.upatras.gr/ και αφού επιλέξουν το μάθημα της Ιχθυολογίας, οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην Ομάδα Χρηστών «Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2020».

Η εγγραφή του μαθήματος στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 14/9/2020, ώρα 14:00.

Με επόμενη ανακοίνωση μέσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον υπερσύνδεσμο της εξέτασης και τις σχετικές λεπτομέρειες.

Οι διδάσκοντες