Η εξέταση του μαθήματος Γενετική ΙΙ θα γίνει το Σάββατο 19/09/2020 και ώρα 09:00-12.30, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές-τριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress), προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο.
  • να έχουν εγγραφεί στο μάθημα ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΙ [ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020] στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.
  • να δηλώσουν συμμετοχή επιλέγοντας την κατάλληλη για αυτούς ομάδα χρηστών (Θεωρία ή/και Εργαστήριο) στον ιστότοπο https://exams.eclass.upatras.gr/modules/group/?course=BIO188

Η εγγραφή στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 17/09/2020, ώρα 23.00.

Με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί αποκλειστικά στον ιστότοπο https://exams.eclass.upatras.gr/ προς την ομάδα χρηστών, θα ενημερωθείτε για τον τρόπο εξέτασης και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Ο διδάσκων