Η εξέταση του μαθήματος Ανοσοβιολογία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020, 10:00 – 12:30, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν αποκλειστικά οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, και έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/courses/BIO180/ έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr

Ε. Ροσμαράκη