Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος “Βιοστατιστική”, θα γίνει μέχρι τις 12/06/2020  και ώρα 18:00 στον σύνδεσμο Βιοστατιστική (BIO_BY01)

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/BIO149/ που έχει δημιουργηθεί της πλατφόρμας εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/.

Στη συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή επιλέγοντας την κατάλληλη για αυτούς Ομάδα Χρηστών.

Η διδάσκουσα

Βιολέττα Πιπερίγκου