Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Η εξέταση του μαθήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 29/09/2020 και ώρες 9.00-17:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Η εξέταση θα είναι προφορική εξ αποστάσεως.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο
  • να έχουν εγγραφεί στο μάθημα «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (…@upnet.gr), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την σχετική Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση για Συμμετοχή (μέσω του συνδέσμου https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php), αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

Στο https://exams.eclass.upatras.gr/ και αφού επιλέξουν το μάθημα της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ, οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην Ομάδα Χρηστών «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020».

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο Εργαστήριο του μαθήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην Ομάδα Χρηστών «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020», στο https://exams.eclass.upatras.gr/.

Η εγγραφή του μαθήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ [Θεωρία & Εργαστήριο] στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 11/09/2020, ώρα 14:00.

Με επόμενη ανακοίνωση μέσω του https://exams.eclass.upatras.gr/ οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον υπερσύνδεσμο της εξέτασης και τις σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές ασκήσεις, έχουν αναρτήσει/ παραδώσει τις εργασίες του μαθήματος και έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής στην εξέταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης (11/09/2020 και ώρα 14:00 μμ.), δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εξέταση του μαθήματος.

Οι Διδάσκοντες του μαθήματος