Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο της Οργανικής Χημείας να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ – CHEM2070» προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εξ’ αποστάσεως διαλέξεις επί της θεωρίας των εργαστηριακών ασκήσεων που θα πραγματοποιηθούν.
Οι προσκλήσεις-ανακοινώσεις για τις εξ’ αποστάσεως διαλέξεις θα αναρτώνται στο e-class του εν λόγω μαθήματος.

Εκ του Εργαστηρίου
Θεόδωρος Τσέλιος, Αναπλ. Καθηγητής
Γεράσιμος Τσιβγούλης, Αναπλ. Καθηγητής