Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα & Εφαρμογές, συνεχίζει και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τον Κύκλο Σεμιναρίων που απευθύνονται τόσο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων (Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων & Βιολογικών Πόρων και Βιολογική Τεχνολογία), όσο και στα μέλη του Τμήματος και τους προπτυχιακούς φοιτητές του, αλλά και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα σεμινάρια θα γίνονται εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης (εάν είναι εφικτό).

Μπορείτε να δείτε το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα των Σεμιναρίων στον πίνακα που ακολουθεί. Για κάθε Σεμινάριο θα υπάρχει ανακοίνωση για την ακριβή ώρα διεξαγωγής του.

[download]Π.Μ.Σ. Βιολογικές Επιστήμες Έρευνα & Εφαρμογές_ Κύκλος σεμιναρίων 2021 – 2022_A

Όλες οι παρουσιάσεις των ομιλητών αναρτώνται εδώ: https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BIO444