Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος της Φυσικής του Α έτους του Τμ. Βιολογίας, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνει, εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα,  την Τετάρτη 16/9/2020, ώρες: 8:30 έως 13:00

(η ακριβής  ώρα ενάρξεως θα ανακοινωθεί προσεχώς – ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που θα δηλώσουν να εξεταστούν).

Η εξέταση θα είναι προφορική η οποία θα περιλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και την αποστολή γραπτού κειμένου ή σχήματος ή διαγράμματος ή λύσης.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα πρέπει οι φοιτητές-τριες υποχρεωτικά:

  • να έχουν δηλώσει το μάθημα στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (progress), προκειμένου να μπορεί να περαστεί ο βαθμός τους στο βαθμολόγιο
  • να έχουν εγγραφεί στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος ΣΕΠΤ2020 (Ομάδα χρηστών),

στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό αποδεχόμενοι τον κανονισμό εξέτασης.

Η εγγραφή στο https://exams.eclass.upatras.gr/ θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 9/9/2020, ώρα 23.00.

Ο διδάσκων:  Ε Γ Βιτωράτος, καθηγητής του Τμ Φυσικής

Σημείωση:  Πιθανόν, για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή στην Ομάδα χρηστών εξέτασης του ΣΕΠΤ2020, να χρειαστεί να απεγγραφείτε από το μάθημα και μετά από λίγο να εγγραφείτε εκ νέου.