Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων πρόκειται να πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα για σπουδές και πρακτική άσκηση στις 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00-15.00 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ημερίδα απευθύνεται σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στα τηλέφωνα 2610. 969029/969036/996613.