Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας να προσέλθουν στην μεγάλη εργαστηριακή αίθουσα του Εργαστηρίου Ζωολογίας, την Παρασκευή 27/5 και ώρα 12:00 μμ, προκειμένου να ενημερωθούν από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα για θέματα διπλωματικών εργασιών.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως του εξαμήνου φοίτησης.