Λόγω των εκτεταμένων βλαβών που παρατηρούνται στις θύρες εισόδου/εξόδου του κτιρίου Βιολογίας-Μαθηματικού, παρακαλείσθε να μην τοποθετείτε πέτρες στις θύρες προκειμένου να παραμένουν ανοιχτές για οποιοδήποτε λόγο.

Όποιος παρατηρήσει πέτρες στις εισόδους να τις απομακρύνει και να ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος ή τους Υπεύθυνους της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας (http://www.biology.upatras.gr/committees/).