Παρακαλούνται όσοι 3εις φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στον Τομέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2022-2023) να συνδεθούν την Τετάρτη 18/5 και ώρα 12:30 μ.μ. στον σύνδεσμο:

Topic: Διπλωματικές εργασίες στον τομέα ΓΒΚΑ

Time: May 18, 2022 12:30 PM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/98728399986?pwd=Mnk5VGg0bURWTkFzRWhhRkJPSjExUT09

Meeting ID: 987 2839 9986
Passcode: 932478

προκειμένου να ενημερωθούν από τους καθηγητήτες του Τομέα (ενδεικτικά θέματα παρατίθενται στον σύνδεσμο)

https://docs.google.com/document/d/1Y5wcTQmqjAasn7ttX1B4hm-XPWJi0mw1/edit?usp=sharing&ouid=112818402365143077774&rtpof=true&sd=true