Το μάθημα «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» θα ξεκινήσει την Πέμπτη  23/3/2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος (https://eclass.upatras.gr/courses/BIO450/) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις και στο εκπαιδευτικό υλικό.

Οι διδάσκοντες

Γεώργιος Αγγελής
Αλεξάνδρα Λιανού