Η έναρξη των διαλέξεων της Θεωρίας του μαθήματος «Γενετική Ανθρώπου/Ιατρική Γενετική», θα γίνει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 (15:00-17:00 μ.μ.), σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος.

Oι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, στην αίθουσα 071 ή μέσω zoom (για σύνδεσμο και σχετικές πληροφορίες θα ενημερωθείτε μέσω του e-class του μαθήματος).

Καλούνται οι φοιτητές-τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Γενετική Ανθρώπου/Ιατρική Γενετική», να εγγραφούν στο e–class του μαθήματος (https://eclass.upatras.gr/courses/BIO398/) για να μπορούν να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις για τις διαλέξεις του μαθήματος και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και το υλικό που σχετίζονται με το μάθημα.

Επιπλέον όσοι φοιτητές & φοιτήτριες προτίθενται να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Γενετική Ανθρώπου/Ιατρική Γενετική», θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ομάδα Χρηστών με ονομασία «Εργαστηριακές Ομάδες Γενετικής Ανθρώπου/Ιατρικής Γενετικής 2024», που έχει δημιουργηθεί στο e–class του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/modules/group/group_space.php?course=BIO398&group_id=39613.

Οι δηλώσεις πρέπει να έχουν γίνει μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, έτσι ώστε να οργανωθούν εγκαίρως τα εργαστήρια και να γίνει η κατανομή σε τμήματα.

Η εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στο e–class σχετίζεται μόνο με τον προγραμματισμό των διαλέξεων και εργαστηρίων και είναι ανεξάρτητη από τη δήλωση του μαθήματος στο σύστημα progress η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούν οι φοιτητές/τριες να δώσουν εξετάσεις στο μάθημα.

Ο Διδάσκων,

Γ. Βασιλόπουλος