Αγαπητοί/ες φοιτητές/ φοιτήτριες,

Η έναρξη των διαλέξεων της Θεωρίας του μαθήματος Μοριακή Γενετική, θα γίνει την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023 (10:00-13:00), σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, και με τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, στην Αίθουσα 069.

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Μοριακή Γενετική, να εγγραφούν στο e–class του μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/BIO432/ για να μπορούν να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις για τις διαλέξεις του μαθήματος και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και το υλικό που σχετίζονται με το μάθημα.

Εγγραφή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εγγραφεί το αργότερο έως και την Παρασκευή 13-10-2023 στην Ομάδα χρηστών με τίτλο «Εγγραφή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις Μοριακής Γενετικής 2023-2024» στη σελίδα του Εργαστηρίου στο e–class (https://eclass.upatras.gr/modules/group/group_space.php?course=BIO432&group_id=38055).

Υπενθύμιση: Η εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος ή του εργαστηρίου στο e–class σχετίζεται μόνο με τον προγραμματισμό των διαλέξεων και εργαστηρίων και είναι ανεξάρτητη από τη δήλωση του μαθήματος στο σύστημα progress η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούν οι φοιτητές/τριες να δώσουν εξετάσεις στο μάθημα.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά,

Γ. Βασιλόπουλος

Κ. Μπαταργιάς

Β. Κορμπάκη