Αγαπητοί φοιτητές,

η πρώτη διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος Βιοχ. ΙΙ θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα Πέμπτη 15/10/2020 στην προγραμματισμένη ώρα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σύντομα θα σταλλούν περισσότερα στοιχεία σύνδεσης.