Αγαπητοί νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Καταρχήν, συγχαρητήρια για την επιτυχία σας.

Το πρώτο μάθημα «Δειγματοληψία, Ανάλυση Δεδομένων και Οικολογικά Μοντέλα» ξεκινά την Τρίτη, 17/10/2023.

 Οι διαλέξεις θα γίνονται στην Αίθουσα Υπολογιστών (3ος Όροφος).

 Μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος εδώ:

https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=BIO236

 Στη συνέχεια, θα πρέπει να παρακολουθείτε, τις ανακοινώσεις του μαθήματος στο e-class του, για τυχόν αλλαγές. Εκεί θα βρείτε και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. 

Οι διδάσκοντες του μαθήματος