Παρακαλούνται οι φοιτητές του Γ’ έτους να εγγραφούν στο μάθημα «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών ΙΙ» στην πλατφόρμα eclass με διδάσκουσα την κα Μαργαρίτη.

Την προσεχή εβδομάδα θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικές διαλέξεις μέσω της πλατφόρμας που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Όλες οι επόμενες σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα του e-class.

Η διδάσκουσα,

Μ.Μαργαρίτη.