Οι διαλέξεις του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» θα γίνονται εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom, κάθε Τετάρτη 10:00-12:00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η πρώτη διαδικτυακή διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/3/2021.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα να εγγραφούν στο e-class (Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία, ΒΙΟ241), ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και στους συνδέσμους συμμετοχής στις διαλέξεις.

Οι διδάσκοντες

Γεώργιος Αγγελής

Αλεξάνδρα Λιανού