Παρακαλούνται οι φοιτητές που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής: Ιχθυολογία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 να εγγραφούν σε αυτό. Έτσι, θα καταστεί δυνατό να καταρτιστούν οι εργαστηριακές ομάδες και να γίνει ο προγραμματισμός του μαθήματος για το τρέχον εξάμηνο από τους διδάσκοντες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή αυτή είναι ανεξάρτητη της δήλωσής που πρέπει να πραγματοποιηθεί στο σύστημα progress και η οποία είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη για να έχουν το δικαίωμα οι φοιτητές να δώσουν εξετάσεις στο μάθημα.

Για την εγγραφή, θα πρέπει να πάτε στη σελίδα του μαθήματος στο e-class (https://eclass.upatras.gr/courses/BIO207/). Στις Ομάδες Χρηστών του μαθήματος έχει δημιουργηθεί μία ομάδα με όνομα: “Εγγραφές Ιχθυολογίας 2022-2023“, όπου μπορείτε να εγγραφείτε. Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι τη Δευτέρα 10/10/2022.

Τη Δευτέρα 3/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (11:00-13:00) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημερωτική συνάντηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών με τον κ. Νταϊλιάνη όπου θα περιγραφεί το πλαίσιο του μαθήματος, το αντικείμενο και το περιεχόμενό του και θα δοθούν διευκρινίσεις στα όποια ερωτήματα των φοιτητών. Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη επόμενη Δευτέρα 10/10/2022 την ίδια ώρα.

Οι διδάσκοντες