Την Τετάρτη, 5/3/2020 και ώρα 12.00 π.μ., θα ξεκινήσουν οι διαλέξεις του μεταπτυχιακού μαθήματος “Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα Μεσογειακά φυτά“, στην αίθουσα ασκήσεων του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Φυτών.

οι διδάσκοντες

Γ. Γραμματικόπουλος

Γ. Πετροπούλου