Αγαπητοί συνάδελφοι

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το Εργαστήριο Βιοχημείας-Μεταστατικής Σηματοδότησης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμων Διαγνωστικών Εργαλείων για Ανίχνευση και Χαρακτηρισμό Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων στο αίμα των ασθενών (JUNBlood)», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσα Ι10).

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν χαρά για μας, να παρακολουθήσετε την εν λόγω ημερίδα (https://scep.gr/events/event/lb-kkk-junblood2023)

Για εγγραφή στην ημερίδα ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Αποστολή email στο info@scep.gr, όπου θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως: Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Κατόπιν αποστολής του email, η γραμματεία του συνεδρίου θα επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής σας.

Με εκτίμηση

Γαλάτεια Καλλέργη